INTEGRATIVA MOTTAGNINGEN AB drivs av mig,
Mona Gradin Wolvén, verksam leg. fysioterapeut/sjukgymnast sedan 2002 och magisterutbildad vid Karolinska Institutet med specialistkompetens i psykosomatik/mental hälsa. Jag är även grund-/steg1-utbildad psykoterapeut vid Linköpings Universitet med handledning i relationell och affektfokuserad terapi samt mindfulness-/MBSR-lärare genom Center for Mindfulness i USA. Jag har ett intresse för existentiella frågor och en etablerad meditationsutövning huvudsakligen grundad i en integrativ form av insiktsmeditation med stort fokus på människan i vardagslivet. Mina rötter finns i norra Lappland, men jag är sedan länge bosatt och yrkesverksam i Stockholm.